19:27, 16 Январи 2021
Агентии хизмати давлатии
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Хизмати давлатӣ хизмат
ба Ватан ва миллат аст

ВАЗОРАТИ МОЛИЯИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БАРОИ ИШҒОЛИ МАНСАБҲОИ ХОЛИИ ЗЕРИН ОЗМУН ЭЪЛОН МЕНАМОЯД

Категория: Основная

Сарраёсати буљети давлатї

1. Муовини сардори Сарраёсат-сардори Раёсати буљети соњањои иљтимої-1 љой,  маоши мансабї - 2080 сомонї.

2. Муовини сардори Раёсат-сардори шуъбаи идоракунии соњањои маориф, илм ва фарњанг - 1 љой маоши мансабї - 1710 сомонї.

3. Муовини сардори Раёсат-сардори шуъбаи идоракунии буљети давлатї - 1 љой маоши мансабї - 1710 сомонї.

4. Муовини сардори Раёсат-сардори шуъбаи идоракунии сармоягузории асосии давлатии Раёсати идоракунии маблаѓгузории сармоягузории асосии давлатї - 1 љой маоши мансабї - 1710 сомонї.

5. Сардори шуъбаи макроиќтисоди ва омори молиявї - 1 љой маоши мансабї - 1400 сомонї.

6. Сардори бахши  идоракунии буљети суѓуртаи иљтимої ва нафаќа - 1 љой маоши мансабї - 1151 сомонї.

7. Сармутахассиси шуъбаи идоракунии сармоягузории асосии давлатии Раёсати идоракунии маблаѓгузории сармоягузории асосии давлатї - 1 љой маоши мансабї - 1040 сомонї.

8. Сармутахассиси шуъба оид ба муносибатњои буљетї бо ташкилотњои сиёсати фаъолияти берунї - 1 љой маоши мансабї - 1040 сомонї.

9. Мутахассиси шуъба оид ба муносибатњои буљетї бо ташкилотњои сиёсати фаъолияти берунї - 1 љой маоши мансабї – 696 сомонї.

Сарраёсати ќарзи давлатї ва љалби сармоягузории давлатї

10. Сардори Раёсати идоракунии ќарзи давлатї - 1љой маоши мансабї - 2080 сомонї.

11. Сардори шуъбаи идоракунї ва тањлили ќарзи дохилї - 1 љой маоши мансабї - 1400 сомонї.

12. Сармутахассиси шуъбаи идоракунии лоињањои инвеститсионии Раёсати идоракунии лоињањои муштараки инвеститсионї - 1 љой маоши мансабї - 1040 сомонї.

13. Сармутахассиси шуъбаи идоракунї ва тањлили ќарзи дохилї - 1 љой маоши мансабї - 1040 сомонї.

14. Мутахассиси пешбари шуъбаи идоракунии созишномањои зерќарзї ва ќарзї - 1 љой маоши мансабї – 847 сомонї.

15. Мутахассиси пешбари шуъбаи идоракунї ва тањлили ќарзи дохилї - 1 љой маоши мансабї – 847 сомонї.

16. Мутахассиси шуъбаи идоракунї ва тањлили ќарзи дохилї - 1 љой маоши мансабї -  696 сомонї.

17. Мутахассиси шуъбаи идоракунии ќарзи дохилї ва дороињои молиявии давлатии Раёсати идоракунии ќарзи давлатї - 1 љой маоши мансабї – 696 сомонї.

Сарраёсати хазинадории марказї

18. Сардори шуъбаи иљроиши буљети мудофиа ва маќомоти њифзи њуќуќи Раёсати таъмини иљроиши буљет - 1 љой маоши мансабї - 1400 сомонї.

19. Сармутахассиси шуъбаи иљроиши буљети марказии иљроияи њокимияти давлатї - 1 љой маоши мансабї - 1040 сомон.

20. Сармутахассиси шуъбаи методологияи њисобот ва амалиётњои хазинадории Раёсати њисоботдињї - 1 љой маоши мансабї - 1040 сомон.

21. Сармутахассиси шуъбаи њисоботи молиявии стандартњои байналмилалии њисоботи молиявии бахши давлатї - 1 љой маоши мансабї - 1040 сомонї.

Сарраёсати сиёсати андоз ва пардохтњои давлатї

22. Сармутахассиси Раёсати ислоњоти андоз - 1 љой маоши мансабї - 1040 сомонї.

23. Сармутахассиси Раёсати ислоњоти андоз - 1 љой маоши мансабї - 1040 сомонї.

24. Сармутахассиси Раёсати дурнамо ва тањлили даромадњои андозї ва ѓайриандозї - 1 љой маоши мансабї -1040 сомонї.

25. Мутахассиси пешбари Раёсати дурнамо ва тањлили даромадњои андозї ва ѓайриандозї - 1 љой маоши мансабї.

Сарраёсати сиёсати буљетї дар соњањои воќеии иќтисодиёт

26. Муовини сардори Сарраёсати сиёсати буљетї дар соњањои воќеи иќтисодиёт - 1 љой маоши мансабї - 2080 сомонї.

27. Сармутахассиси шуъбаи идоракунии буљети соњањои саноат, энергетика ва захирањои об - 1 љой маоши мансабї - 1040 сомонї.

28. Сармутахассиси бахши тањлили барномањои соњањои иќтисолиёт - 1 љой маоши мансабї - 1040 сомонї.

Раёсати котибот

29. Сардори Раёсат  котибот - 1 љой маоши мансабї - 2080 сомонї.

30.  Сармутахассис Раёсати котибот - 1 љой маоши мансабї - 1040 сомонї.

31. Мутахассиси пешбар Раёсати котибот - 1 љой маоши мансабї – 847 сомонї.

32. Мутахассиси Раёсати котибот - 1 љой маоши мансабї – 696 сомонї.

Раёсати буљети маќомоти њокимият ва идораи давлатї

33. Сармутахассиси шуъбаи идоракунии буљети маќомоти идораи давлатї ва маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї - 1 љой маоши мансабї - 1040 сомонї.

34. Сармутахассиси шуъбаи такмили сохтор ва назорат аз руи харољотњои маќомоти идораи давлатї ва маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї - 1 љой маоши мансабї - 1040 сомонї.

Раёсати буљети мудофиа ва маќомоти њифзи њуќуќ

35. Муовини сардори Раёсат-сардори шуъбаи идоракунии буљети мудофиа ва маќомоти њифзи њуќуќ - 1 љой маоши мансабї - 1710 сомонї.

36. Сармутахассиси шуъбаи идоракунии буљети мудофиа ва маќомоти њифзи њуќуќ - 1 љой маоши мансабї - 1040 сомонї.

Раёсати таҳлилифаъолиятимолиявиюхоҷагидории

корхонаҳоиазимидавлатӣ

37. Муовини сардори Раёсат-сардори шуъбаи таҳлили фаъолияти молиявию хољагидории корхонаҳои соҳаҳои энергетика ва саноат - 1 љой маоши мансабї - 1710 сомонї.

Раёсати сиёсати баҳисобгирии муҳосибї, ҳисоботи

молиявї ва фаъолияти аудиторї

38. Муовини сардори Раёсат - сардори шуъбаи таҳияи санадҳо, ба танзим дарории баҳисобгирии муҳосибї ва ҳисоботи молиявї - 1 љой маоши мансабї - 1710 сомонї.

39. Сардори шуъбаи методологияи идоракунии молия ва мониторинги идоракунии таваккалҳо, назорат ва аудити дохилї - 1 љой маоши мансабї - 1400 сомонї.

40. Сармутахассиси шуъбаи методологияи идоракунии молия ва мониторинги идоракунии таваккалҳо, назорат ва аудити дохилї - 1 љой маоши мансабї - 1040 сомонї.

41. Сармутахассиси шуъбаи методологияи идоракунии молия ва мониторинги идоракунии таваккалҳо, назорат ва аудити дохилї - 1 љой маоши мансабї - 1040 сомонї.

Раёсати аудити дохилӣваназорат

42. Мутахассиси пешбари шуъбаи аудити дохилї ва назорати молиявї - 1 љой маоши мансабї -  847 сомонї.

Раёсати рушди захираҳоикадрӣ

43. Муовини сардори Раёсат-сардори шуъбаи идоракунии кадрҳо - 1 љой маоши мансабї - 1710 сомонї.

44. Сардори шуъбаи идоракунии таълим - 1 љой маоши мансабї - 1400 сомонї.

Раёсати корҳо

45. Сардори Раёсат корњо - 1 љой маоши мансабї - 2080 сомонї.

46. Сардори шуъбаи муҳосибот-1 љой маоши мансабї - 1400 сомонї.

47. Мутахассиси шуъбаи хољагидорї ва мудофиаи гражданї - 1 љой маоши мансабї -  696 сомонї.

Раёсати ҳуқуқ

48. Муовини сардори Раёсат-сардори шуъбаи таъминоти ҳуқуқї - 1 љой маоши мансабї - 1710 сомонї.

49. Сардори шуъбаи иљозатномадиҳї - 1 љой маоши мансабї - 1400 сомонї.

         50. Сардори бахши ҳуқуқи байналхалқї - 1 љой маоши мансабї - 1151 сомонї.

         51. Сармутахассиси бахши ҳуқуқи байналхалқї - 1 љой маоши мансабї - 1040 сомонї.

Шуъбаи муносибањои иттилооти ва

барномасозии компютерї

         52. Сардори шуъба муносибањои иттилооти ва барномасозии компютерї - 1 љой маоши мансабї - 1400 сомонї.

Барои иштирок дар озмун њуљљатњои зерин
пешнињод карда мешаванд:

- ариза ба унвони роњбари маќомот;

- вараќаи (анкетаи) бањисобгирии кадрњо;

- шарњи њол;

- нусхаи диплом;

- 2 дона расми 3х4;

- нусхаи дафтарчаи мењнатї;

- нусхаи шиноснома;

- маълумотнома аз маќомоти андоз дар бораи даромад ва амволи шахсї;

- нусхаи гувоњномаи РМА (раќами мушаххаси андозсупоранда);

- маълумотнома аз љои истиќомат;

- маълумотнома оид ба вазъи саломатии шакли  038 УЕ;

- нусхаи суѓуртаи иљтимої (СИН);

- нусхаи билети њарбї (барои шахсоне, ки хизмати њарбиро адо намудаанд);

- маълумотнома (справка- объективка).

Талаботи тахассусї:

Барои ишѓоли мансаби  сардори раёсат

         -  тањсилоти олии касбї,  ихтисоси ба мансаби  ишѓолшаванда мувофиќ, ки иљрои самароноки вазифањои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад, 3 сол собиќаи хизмати давлатї дар мансабхои категорияи дуюм ё 6 сол собикаи умумии хизмати давлати ё   7 сол собиќаи умумии мењнатї.

         - малакаи хуби муошират бо ањли љомеа, аз љумла мањорати ба роњ мондани њамкорї њангоми татбиќи манфиатњои давлатї.

Барои ишѓоли мансаби муовини сардори раёсат

         -  тањсилоти олии касбї,  ихтисоси ба мансаби  ишѓолшаванда мувофиќ, ки иљрои самароноки вазифањои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад, 2 сол собиќаи хизмати давлатї  дар мансабхои категорияи сеюм ё 5 сол собикаи умумии хизмати давлати ё   6  сол собиќаи умумии мењнатї.

         - малакаи хуби муошират бо ањли љомеа, аз љумла мањорати ба роњ мондани њамкорї њангоми татбиќи манфиатњои давлатї.

Барои ишѓоли мансаби сардори шуъба

- тањсилоти олии касбї, ихтисоси ба мансаби ишѓолшаванда мувофиќ, ки иљрои самараноки вазифањои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;

- 4 сол собиќаи хизмати давлатї ё 5 сол собиќаи  умумии мењнатї;

- дониш ва малакаи роњбарї, идоракунї, банаќшагирии раванди кор ва кор бо тобеон;

- малакаи хуби муошират бо ањли љомеа, аз љумла мањорати ба роњ мондани њамкорї њангоми татбиќи манфиатњои давлатї.

Барои ишѓоли мансаби мудири бахш

- тањсилоти олии касбї, ихтисоси ба мансаби ишѓолшаванда мувофиќ, ки иљрои самараноки вазифањои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;

- 3 сол собиќаи хизмати давлатї ё  4 сол собиќаи  умумии мењнатї;

- дониш ва малакаи роњбарї, идоракунї, банаќшагирии раванди кор ва кор бо тобеон;

- малакаи хуби муошират бо ањли љомеа, аз љумла мањорати ба роњ мондани њамкорї њангоми татбиќи манфиатњои давлатї.

Барои ишѓоли мансаби сармутахассис

-  тањсилоти олии касбї,  ихтисоси ба мансаби  ишѓолшаванда мувофиќ, ки иљрои самароноки вазифањои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад, 2 сол собиќаи хизмати давлатї  ё  3  сол собиќаи умумии мењнатї.

Барои ишѓоли мансаби мутахассиси пешбар

- тањсилоти олии касбї, ихтисоси ба мансаби ишѓолшаванда мувофиќ, ки иљрои самароноки вазифањои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад 1  сол собиќаи умумии мењнатї.

Барои ишѓоли мансаби  мутахассис

- тањсилоти олї ё миёнаи касбї, ки иљрои самараноки вазифањои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад.

Суроѓаи ќабули њуљљатњо

Шањри Душанбе, хиёбони  Ак. Раљабовњо – 3.

Телефон барои тамос: 221 - 72 - 69.

Муњлати ќабули њуљљатњо  21 рўз аз рўзи нашри якуми эълон дар бораи гузаронидани озмун.

         Эзоњ: Иловапулї ба маоши мансабї барои собиќаи хизмати давлатї њар моњ ба андозаи муќарраргардида пардохт карда мешавад.САВГАНДИ ХИЗМАТЧИИ

ДАВЛАТӢ

«Ман (ному насаб), шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба хизмати давлатӣ қабул шуда, ботантана ва бо ҳисси масъулияти баланди ватандӯстӣ  савганд ёд мекунам:
-адои хизмати давлатиро дар мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ифодаи боварии махсус аз тарафи ҷомеа ва давлат дарк намуда,
-Конститутсия, қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистонро риоя намуда,
-дар фаъолияти худ принсипҳои қонуният, адолат, беғаразӣ ва ростқавлиро ба роҳбарӣ гирифта,
-тибқи талаботи Кодекси одоби хизматчии давлатӣ бовиҷдонона ва ба дараҷаи баланди касбӣ хизмат намуда,
-ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро эътироф ва эҳтиром намуда, афзалияти манфиатҳои давлат ва ҷомеаро вазифаи асосии худ ҳисоб мекунам.
Барои вайрон намудани савганди ёдкардаам худро дар назди ҷомеа ва давлат масъул меҳисобам».

Кодекси одоби хизматчии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон (бо садо)

  

Тақвим

<< < Июл 2017 > >>
Дш Сш Чш Пш Ҷм Шб Яш
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Назарсанҷӣ

Сомонаи нави моро баҳо диҳед!

Аъло - 0%
Хуб - 0%
Қаноатбахш - 0%
Ғайри қаноатбахш - 0%

Обу ҳаво

 

Ҳисобкунак

Ҳисобкунак


© 2007 - 2021 Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон