20:10, 16 Январи 2021
Агентии хизмати давлатии
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Хизмати давлатӣ хизмат
ба Ватан ва миллат аст

КУМИТАИ ДАВЛАТИИ ИДОРАИ ЗАМИН ВА ГЕОДЕЗИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БАРОИ ИШҒОЛИ МАНСАБҲОИ ХОЛИИ МАЪМУРИИ ХИЗМАТИ ДАВЛАТӢ ОЗМУН ЭЪЛОН МЕНАМОЯД:

Категория: Основная

1.Сардори шуъбаи кадрњо–1 љой;

Талаботи тахассусї барои довталабон:

-тањсилоти олии касбї (омўзгорї, њуќуќшиносї, иќтисодї, идоракунии давлатї, психолог, сотсиолог)

-4 сол собиќаи хизмати давлатї ё 5 сол собиќаи умумии мењнатї;

-донистани таърих, фарњанг, муќаддасоти миллї, забони давлатї:

-донистани забони хориљї ба инобат гирифта мешавад;

-донистани самтњои асосии сиёсати дохилї ва хориљии Љумњурии Тољикистон;

-донистани Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, дигар ќонунњо ва санадњои меъёрии њуќуќии соњавї, инчунин санадњои њуќуќиибайналмилалии эътирофнамудаи Љумњурии Тољикистон, ки иљрои уњдадорињои мансаби сардори шуъбро ба танзим медароранд.

-мављудияти дониш ва малакаи роњбарї, идоракунї, банаќшагирии раванди кор ва кор бо тобеъон;

-мављудияти малакаи хуби муошират, аз љумла мањорати ба роњ мондани њамкорї њангоми татбиќи манфиатњои давлатї.

Маоши мансабї 1400 сомонї, иловапулї барои собиќаи хизмати давлатї аз рўи љадвали ягонаи тарифї.

2.Мудири бахши тањияи сиёсати ягонаи замин-1 љой;

Талаботи тахассусї барои довталабон:

-тањсилоти муњандис-заминсоз, муњандис-гидротехник;

-3 сол собиќаи хизмати давлатї ё 4 сол собиќаи умумии мењнатї;

-донистани Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, ќонунњо ва дигарсанадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон, ки иљрои уњдадорињои мансаби мудири бахшро ба танзим медароранд.

-донистани таърих, фарњанг, муќаддасоти миллї, забони давлатї, ду забони хориљї;

-донистани самтњои асосии сиёсати дохилї ва хориљии Љумњурии Тољикистон;

-дониш ва малакаи роњбарї, идоракунї, банаќшагирии раванди кор ва кор бо тобеъон;

-малакаи хуби муошират, аз љумла мањорати ба роњ мондани њамкорї њангоми татбиќи манфиатњои давлатї.

-кор карда тавонистан бо компютер;

Маоши мансабї 1151 сомонї,иловапулї барои собиќаи хизмати давлатї аз рўи љадвали ягонаи тарифї.

3.Мудири бахши таъминоти моддї-техникї, хизмати наќлиётї ва хољагї-1 љой;

Талаботи тахассусї барои довталабон:

-тањсилоти олии касбї, ихтисос ба мансаби ишѓолшаванда мувофиќ, ки иљрои самаранокии мансабии мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда тавонад;

-3 сол собиќаи хизмати давлатї ё 4 сол собиќаи умумии мењнатї;

-донистани Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, ќонунњо ва дигарсанадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон, ки иљрои уњдадорињои мансаби мудири бахшро ба танзим медароранд.

-донистани таърих, фарњанг, муќаддасоти миллї, забони давлатї, ду забони хориљї;

-донистани самтњои асосии сиёсати дохилї ва хориљии Љумњурии Тољикистон;

-дониш ва малакаи роњбарї, идоракунї, банаќшагирии раванди кор ва кор бо тобеъон;

-малакаи хуби муошират, аз љумла мањорати ба роњ мондани њамкорї њангоми татбиќи манфиатњои давлатї.

-кор карда тавонистан бо компютер;

Маоши мансабї 1151 сомонї,иловапулї барои собиќаи хизмати давлатї аз рўи љадвали ягонаи тарифї.

4.Сармутахассиси  шуъбаи корњои топографї геодезї, аэрокайњонї ва харитасозї-1 љой;

Талаботи тахассусї барои довталабон:

-тањсилоти олии касбии муњандис-геодезист, муњандис-харитасоз;

-2 сол собиќаи хизмати давлатї ё 3 сол собиќаи умумии мењнатї;

-донистани Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, ќонунњо, дигар санадњои меъёрии њуќуќииЉумњурии Тољикистон;

-донистани таърих, фарњанг, муќаддасоти миллї, забони давлатї, ду забони хориљї;

-донистани самтњои асосии сиёсати дохилї ва хориљии Љумњурии Тољикистон;

-малакаи хуби муошират, аз љумла мањорати ба роњ мондани њамкорї њангоми татбиќи манфиатњои давлатї.

-на камтар аз 1 маротиба дар 3 сол баланд бардоштани тахассуси касбї;

-кор карда тавонистан бо компютер;

Маоши мансабї 1040 сомонї,иловапулї барои собиќаи хизмати давлатї аз рўи љадвали ягонаи тарифї.

5.Сармутахассиси шуъбаи умумї-1 љой;

Талаботи тахассусї барои довталабон:

-тањсилоти олии касбї (ба тањсилоти олии касбии њуќуќшиносї, заминсозї, кишоварзї, омўзгорї ва идоракунии давлатї бартарї дода мешавад);

-2 сол собиќаи хизмати давлатї ё 3 сол собиќаи умумии мењнатї;

-донистани Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, ќонунњо, дигар санадњои меъёрии њуќуќииЉумњурии Тољикистон;

-донистани таърих, фарњанг, муќаддасоти миллї, забони давлатї, ду забони хориљї;

-донистани самтњои асосии сиёсати дохилї ва хориљии Љумњурии Тољикистон;

-малакаи хуби муошират, аз љумла мањорати ба роњ мондани њамкорї њангоми татбиќи манфиатњои давлатї.

-на камтар аз 1 маротиба дар 3 сол баланд бардоштани тахассуси касбї;

-кор карда тавонистан бо компютер;

Маоши мансабї 1040 сомонї,иловапулї барои собиќаи хизмати давлатї аз рўи љадвали ягонаи тарифї.

6. Мутахассиси пешбари раёсати назорати давлатии заминҳои кишоварзї-1 љой;

Талаботи тахассусї барои довталабон:

-тањсилоти олии касбии муњандис-заминсоз, агроном;

-1 сол собиќаи умумии мењнатї.

-донистани Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, ќонунњо, дигар санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон;

-донистани таърих, фарњанг, муќаддасоти миллї, забони давлатї, ду забони хориљї;

-донистани самтњои асосии сиёсати дохилї ва хориљии Љумњурии Тољикистон;

-малакаи хуби муошират, аз љумла мањорати ба роњ мондани њамкорї њангоми татбиќи манфиатњои давлатї.

-кор карда тавонистан бо компютер ва барномањо;

Маоши мансабї 847 сомонї,иловапулї барои собиќаи хизмати давлатї аз рўи љадвали ягонаи тарифї

7.Мутахассиси пешбари раёсати назорати давлатии заминҳои шањрї-1 љой;

Талаботи тахассусї барои довталабон:

-тањсилоти олии касбии муњандис-заминсоз, агроном;

-1 сол собиќаи умумии мењнатї.

-донистани Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, ќонунњо, дигар санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон;

-донистани таърих, фарњанг, муќаддасоти миллї, забони давлатї, ду забони хориљї;

-донистани самтњои асосии сиёсати дохилї ва хориљии Љумњурии Тољикистон;

-малакаи хуби муошират, аз љумла мањорати ба роњ мондани њамкорї њангоми татбиќи манфиатњои давлатї.

-кор карда тавонистан бо компютер ва барномањо;

Маоши мансабї 847 сомонї,иловапулї барои собиќаи хизмати давлатї аз рўи љадвали ягонаи тарифї

8. Мутахассиси пешбари котибот (бо њуќуќї бахш)-1 љой;

Талаботи тахассусї барои довталабон:

-тањсилоти олии касбї(ба тањсилоти олии касбии гуманитарї, њуќуќшиносї бартари дода мешавад);

-донистани Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, ќонунњо, дигар санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон;

-донистани таърих, фарњанг, муќаддасоти миллї, забони давлатї, ду забони хориљї;

-донистани самтњои асосии сиёсати дохилї ва хориљии Љумњурии Тољикистон;

-малакаи хуби муошират, аз љумла мањорати ба роњ мондани њамкорї њангоми татбиќи манфиатњои давлатї.

-кор карда тавонистан бо компютер ва барномањо;

Маоши мансабї 847 сомонї,иловапулї барои собиќаи хизмати давлатї аз рўи љадвали ягонаи тарифї

9. Мутахассиси бахши корњои махсус-1 љой;

Талаботи тахассусї барои довталабон:

-тањсилоти олии касбї (њуќуќшиносї, геодезї, заминсозї, ки иљрои самаранокии мансабии мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда тавонад;

-донистани Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, ќонунњо, дигар санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон;

-донистани таърих, фарњанг, муќаддасоти миллї, забони давлатї, ду забони хориљї;

-донистани самтњои асосии сиёсати дохилї ва хориљии Љумњурии Тољикистон;

-малакаи хуби муошират, аз љумла мањорати ба роњ мондани њамкорї њангоми татбиќи манфиатњои давлатї.

-кор карда тавонистан бо компютер ва барномањо;

Маоши мансабї-696 сомонї,иловапулї барои собиќаи хизмати давлатї аз рўи љадвали ягонаи тарифї

10.Муовини раиси Кумитаи идораи замини ноњияи Балљувон-1 љой;

Талаботи тахассусї барои довталабон:

-тањсилоти олии касбии муњандис-заминсоз, муњандис-гидротехник;

-2 сол собиќаи хизмати давлатї ё 3 сол собиќаи умумии мењнатї;

-донистани Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, ќонунњо, дигар санадњои меъёрии њуќуќииЉумњурии Тољикистон;

-донистани таърих, фарњанг, муќаддасоти миллї, забони давлатї, ду забони хориљї;

-донистани самтњои асосии сиёсати дохилї ва хориљии Љумњурии Тољикистон;

-малакаи хуби муошират, аз љумла мањорати ба роњ мондани њамкорї њангоми татбиќи манфиатњои давлатї;

-дониш ва малакаи роњбарї, идоракунї, банаќшагирии раванди кор ва кор бо тобеъон;

-на камтар аз 1 маротиба дар 3 сол баланд бардоштани тахассуси касбї;

-кор карда тавонистан бо компютер;

Маоши мансабї 853 сомонї,иловапулї барои собиќаи хизмати давлатї аз рўи љадвали ягонаи тарифї.

11.Муовини раиси Кумитаи идораи замини ноњияи Темурмалик -1 љой;

Талаботи тахассусї барои довталабон:

-тањсилоти олии касбии муњандис-заминсоз, муњандис-гидротехник;

-2 сол собиќаи хизмати давлатї ё 3 сол собиќаи умумии мењнатї;

-донистани Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, ќонунњо, дигар санадњои меъёрии њуќуќииЉумњурии Тољикистон;

-донистани таърих, фарњанг, муќаддасоти миллї, забони давлатї, ду забони хориљї;

-донистани самтњои асосии сиёсати дохилї ва хориљии Љумњурии Тољикистон;

-малакаи хуби муошират, аз љумла мањорати ба роњ мондани њамкорї њангоми татбиќи манфиатњои давлатї;

-дониш ва малакаи роњбарї, идоракунї, банаќшагирии раванди кор ва кор бо тобеъон;

-на камтар аз 1 маротиба дар 3 сол баланд бардоштани тахассуси касбї;

-кор карда тавонистан бо компютер;

Маоши мансабї 853 сомонї,иловапулї барои собиќаи хизмати давлатї аз рўи љадвали ягонаи тарифї.

12. Сармутахассиси Кумитаи идораи замини шањри Турсунзода -1 љой;

Талаботи тахассусї барои довталабон:

-тањсилоти олии касбии муњандис-заминсозї, агроном ва муњандис-гидротехник;

-2 сол собиќаи хизмати давлатї ё 3 сол собиќаи умумии мењнатї;

-донистани Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, ќонунњо, дигар санадњои меъёрии њуќуќииЉумњурии Тољикистон;

-донистани таърих, фарњанг, муќаддасоти миллї, забони давлатї, ду забони хориљї;

-донистани самтњои асосии сиёсати дохилї ва хориљии Љумњурии Тољикистон;

-малакаи хуби муошират, аз љумла мањорати ба роњ мондани њамкорї њангоми татбиќи манфиатњои давлатї.

-кор карда тавонистан бо компютер;

Маоши мансабї 852 сомонї,иловапулї барои собиќаи хизмати давлатї аз рўи љадвали ягонаи тарифї.

Суроѓаи ќабули њуљљатњо

Шањри Душанбе, кўчаи Фотењ Ниёзї - 50

Телефон барои тамос: 227-80-49, 900-46-46-53.Муњлати ќабули њуљљатњо 21 рўз аз рўзи нашри якуми эълон дар бораи гузаронидани озмун.

Эзоњ: Иловапулї ба маоши мансабї барои собиќаи хизмати давлатї њар моњ ба андозаи муќарраргардида пардохт карда мешавад.САВГАНДИ ХИЗМАТЧИИ

ДАВЛАТӢ

«Ман (ному насаб), шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба хизмати давлатӣ қабул шуда, ботантана ва бо ҳисси масъулияти баланди ватандӯстӣ  савганд ёд мекунам:
-адои хизмати давлатиро дар мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ифодаи боварии махсус аз тарафи ҷомеа ва давлат дарк намуда,
-Конститутсия, қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистонро риоя намуда,
-дар фаъолияти худ принсипҳои қонуният, адолат, беғаразӣ ва ростқавлиро ба роҳбарӣ гирифта,
-тибқи талаботи Кодекси одоби хизматчии давлатӣ бовиҷдонона ва ба дараҷаи баланди касбӣ хизмат намуда,
-ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро эътироф ва эҳтиром намуда, афзалияти манфиатҳои давлат ва ҷомеаро вазифаи асосии худ ҳисоб мекунам.
Барои вайрон намудани савганди ёдкардаам худро дар назди ҷомеа ва давлат масъул меҳисобам».

Кодекси одоби хизматчии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон (бо садо)

  

Тақвим

<< < Август 2018 > >>
Дш Сш Чш Пш Ҷм Шб Яш
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Назарсанҷӣ

Сомонаи нави моро баҳо диҳед!

Аъло - 0%
Хуб - 0%
Қаноатбахш - 0%
Ғайри қаноатбахш - 0%

Обу ҳаво

 

Ҳисобкунак

Ҳисобкунак


© 2007 - 2021 Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон