15:16, 27 February 2020
Agency of civil service under the
president of the Republic of Tajikistan
civil service – is the service
for the Motherland and nation.

КОМИССАРИАТИ ҲАРБИИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН БАРОИ ИШҒОЛИ МАНСАБҲОИ ЗЕРИНИ ХОЛИИ МАЪМУРИИ ХИЗМАТИ ДАВЛАТӢ ОЗМУН ЭЪЛОН МЕНАМОЯД:

Category: Основная

Комиссариати њарбии вилояти Хатлон

 1. Сармутахассиси шуъбаи ќайди афсарони эњтиётї 1-љой, маоши мансабї - 774 сомонї.
 2. Мутахассиси пешбари шуъбаи даъват ва тайёрии љавонон ба хизмати њарбї 1-љой, маоши мансабї - 634 сомонї.
 3. Мутахассиси пешбари зершуъбаи хољагї-маъмурї 1-љой, маоши мансабї - 634 сомонї.

Комиссариати њарбии ноњияи Ќўшониён

 1. Сардори зершуъбаи молия ва хољагидорї 1-љой, маоши  мансабї - 733 сомонї.
 2. Мутахассиси пешбари зершуъбаи ќайди афсарони эњтиётї 1-љой, маоши мансабї - 576 сомонї.
 3. Мутахассиси пешбари зершуъбаи ќайди бронњо ва њифзи иљтимоии прапоршикон ва сарбозони эњтиётї 1- љой, маоши мансабї - 576 сомонї.

Комиссариати њарбии ноњияи Ёвон

 1. Мутахассиси пешбари зершуъбаи ќайди афсарони эњтиётї 1-љой, маоши мансабї - 576 сомонї.
 2. Мутахассиси зершуъбаи ќайди бронњо ва њифзи иљтимоии прапоршикон сержавнтон ва сарбозони эњтиётї 1-љой, маоши мансабї - 472 сомонї.

Комиссариати њарбии ноњияи Њамадонї

 1. Мутахассиси пешбари зершуъбаи даъват ва тайёрии љавонон ба хизмати њарбї 1- љой, маоши мансабї - 576 сомонї.
 2. Мутахассиси пешбари зершуъбаи ќайди афсарони эњтиётї 1-љой, маоши мансабї - 576 сомонї.
 3. Мутахассиси зершуъбаи ќайди бронњо ва њифзи иљтимоии прапоршикон сержантон ва сарбозони эњтиётї 1-љой, маоши мансабї - 472 сомонї.

Комиссариати њарбии ноњияи Вахш

 1. Сардори зершуъбаи молия ва хољагидорї 1-љой, маоши  мансабї - 733 сомонї.

Комиссариати њарбии ноњияи Восеъ

 1. Мутахассиси зершуъбаи ќайди бронњо ва њифзи иљтимоии прапоршикон сержантон ва сарбозони эњтиётї 1-љой, маоши мансабї - 472 сомонї.

Комиссариати њарбии ноњияи Данѓара

 1. Сардори зершуъбаи молия ва хољагидорї 1-љой, маоши  мансабї - 733 сомонї.
 2. Мутахассиси зершуъбаи ќайди афсарони эњтиётї 1-љой, маоши мансабї - 472 сомонї.

Комиссариати њарбии ноњияи Љ.Балхї

 1. Сардори зершуъбаи молия ва хољагидорї 1-љой, маоши мансабї - 733 сомонї.

Комиссариати њарбии ноњияи Љайњун

 1. Мутахассиси пешбари зершуъбаи ќайди афсарони эњтиётї 1-љой, маоши мансабї - 576 сомонї.

Комиссариати њарбии ноњияи Шањритўз

 1. Сардори зершуъбаи молия ва хољагидорї 1-љой, маоши   мансабї - 733 сомонї.

Комиссариати њарбии ноњияи Хуросон

 1. Сардори зершуъбаи молия ва хољагидорї 1-љой, маоши  мансабї - 733 сомонї.
 2. Мутахассиси пешбари зершуъбаи ќайди афсарони эњтиётї 1-љой, маоши мансабї - 576 сомонї.

Комиссариати њарбии шањри Бохтар

 1. Мутахассиси пешбари зершуъбаи ќайди афсарони эњтиётї 1 - љой, маоши мансабї - 603 сомонї.

Комиссариати њарбии ноњияи Темурмалик

 1. Мутахассиси зершуъбаи ќайди афсарони эњтиётї 1-љой, маоши мансабї - 472 сомонї.

Комиссариати њарбии ноњияи Муминобод

 1. Сардори зершуъбаи молия ва хољагидорї 1-љой, маоши  мансабї - 733 сомонї.
 2. Мутахассиси зершуъбаи ќайди бронњо ва њифзи иљтимоии прапоршикон сержантон ва сарбозони эњтиётї 1-љой, маоши мансабї - 472 сомонї.

Комиссариати њарбии ноњияи Н.Хусрав

 1. Сардори зершуъбаи молия ва хољагидорї 1-љой, маоши  мансабї - 733 сомонї.
 2. Мутахассиси пешбари зершуъбаи даъват ва тайёрии љавонон ба хизмати њарбї 1 - љой, маоши мансабї - 576 сомонї.

Комиссариати њарбии ноњияи Балљувон

 1. Мутахассиси зершуъбаи ќайди бронњо ва њифзи иљтимоии прапоршикон сержантон ва сарбозони эњтиётї 1-љой, маоши мансабї - 472 сомонї.

Талаботи тахассусӣ барои ишѓолкунандагони

мансабњои сардори зершуъбаи Комиссариат

-тањсилоти олии касби ихтисоси ба мансаби ишѓолшаванда мувофиќ ки иљрои самараноки вазифањои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;

- 3 сол собиќаи хизмати давлатї ё 4 сол собиќаи умумии мењнатї;

-донистани Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон ва санадњои њуќуќии байналмилалии аз љониби Тољикистон эътирофгардида, кор бо компютер, донистан ва риоя намудани ќоидањои имлои забони тољикї њатмист. Донистани забонњои хориљї ба инобат гирифта мешавад.

-дониш ва малакаи роњбарї, идоракунї, банаќшагирии раванди кор бо тобеон;

-малакаи хуби муошират бо ањли љомеа, аз љумла мањорати ба роњ мондани њамкорї њангоми татбиќи манфиатњои давлатї.

Талаботи тахассусӣ барои ишѓолкунандагони

мансабњои сармутахасси Комиссариат

-тањсилоти олии касби ихтисоси ба мансаби ишѓолшаванда мувофиќ ки иљрои самараноки вазифањои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;

- 2 сол собиќаи хизмати давлатї ё 3 сол собиќаи умумии мењнатї.

-донистани Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон ва санадњои њуќуќии байналмилалии аз љониби Тољикистон эътирофгардида, кор бо компютер, донистан ва риоя намудани ќоидањои имлои забони тољикї њатмист. Донистани забонњои хориљї ба инобат гирифта мешавад.

-малакаи хуби муошират бо ањли љомеа, аз љумла мањорати ба роњ мондани њамкорї њангоми татбиќи манфиатњои давлатї.

Талаботи тахассусӣ барои ишѓолкунандагони

мансабњои мутахассиси пешбари Комиссариат

-тањсилоти олии касби ихтисоси ба мансаби ишѓолшаванда мувофиќ ки иљрои самараноки вазифањои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;

-1 сол собиќаи умумии мењнатї.

-донистани Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон ва санадњои њуќуќии байналмиллалии аз љониби Тољикистон эътирофгардида, кор бо компютер, донистан ва риоя намудани ќоидањои имлои забони тољикї њатмист. Донистани забонњои хориљї ба инобат гирифта мешавад.

-малакаи хуби муошират бо ањли љомеа, аз љумла мањорати ба роњ мондани њамкорї њангоми татбиќи манфиатњои давлатї.

Талаботи тахассусиӣ барои ишѓолкунандагони

мансабњои мутахассиси Комиссариат

         -тањсилоти олї ё миёнаи касбии ихтисоси ба мансаби ишѓолшаванда мувофиќ ки иљрои самараноки вазифањои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;

         -донистани Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон ва санадњои њуќуќии байналмилалии аз љониби Тољикистон эътирофгардида, кор бо компютер, донистан ва риоя намудани ќоидањои имлои забони тољикї њатмист. Донистани забонњои хориљї ба инобат гирифта мешавад.

           -малакаи хуби муошират бо ањли љомеа, аз љумла мањорати ба роњ мондани њамкорї њангоми татбиќи манфиатњои давлатї.

Аз довталабон њуљљатњои зерин талаб карда мешавад:

-аризаи шахсї ба номи роҳбари мақомоти давлатӣ;

-вараќаи шахсии бањисобгирии кадрњо бо 2 дона акси андозаи 4х6 (маълумотњои шахсї ва фаъолияти мењнатї даќиќ ва фањмо нишон дода шавад);

-тарљумаи њол (хаттї ва чопї);

-нусхаи њуљљатњо дар бораи тањсилот;

-нусхаи дафтарчаи мењнатї (ба ѓайр аз њолатњое, ки шахс собиќаи мењнатї надорад);

-маълумотнома дар бораи вазъи саломатї (шакли № 038);

-нусхаи гувоњномаи раќами мушаххаси андозсупоранда (ИНН);

-маълумот дар бораи даромад ва вазъи молу мулк;

-маълумотнома аз љои истиќомат;

-маълумотнома оиди доѓи судї;

-нусхаи шиноснома;

-нусхаи шањодатномаи аќди никоњ;

-нусхаи шањодатномаи суѓуртаи давлатии иљтимої (СИН);

-нусхаи билети њарбї (барои шахсоне, ки хизмати њарбиро адо намудаанд).

-маълумотнома (объективка) дар шакли хаттї ва электронї.

Њуљљатњо аз љониби шуъбаи ќайди афсарони эњтиётии Комиссариати њарбии вилояти Хатлон дар муњлати 21-рўз баъди чопи аввалини эълон дар шакли хаттї ќабул карда мешаванд.

Суроѓа: шањри Бохтар, кўчаи Бобољон Ѓафуров 14, индекс: 735140,  Телефон:  (83222) 2-80-46, Сомонаи Вазорати мудофиаи Љумњурии Тољикистон www.mort.tj


Oath of civil servant

"Code of Ethics for Civil Servants of the Republic of Tajikistan (with sound)

 

 

 

Calendar

<< < September 2018 > >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Votes

Как вы оцениваете новый дизайн нашего сайта!

Отлично - 50%
Хорошо - 50%
Удовлетворительно - 0%
Плохо - 0%

Total votes: 2
The voting for this poll has ended on: 20 Feb 2015 - 06:37

Weather

 

Counter

 Flag Counter


© 2007 - 2020 Agency of civil service under the president of the Republic of Tajikistan