19:15, 22 August 2019
Agency of civil service under the
president of the Republic of Tajikistan
civil service – is the service
for the Motherland and nation.

Legal Acts

Сборник необходимых материалов для совершенствования системы оплаты труда государственных служащих административных должностей государственной службы на основе Единой тарифной сетки   
Wednesday, 11 February 2015 16:49 1509


Under construction...
Wednesday, 25 February 2015 08:50 117698


Консепсияи рушди оила дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Консепсияи сиёсати давлатии кадрҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон Консепсияи ташаккули ҳукумати электронӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Барномаи татбиқи Консепсияи сиёсати давлатии кадрҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои  2009-2016 Барномаи давлатии  компютеркунонии мақомоти марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии ....
Wednesday, 01 April 2015 14:20 15609


Дар ин сањифа маълумот дар бораи баргузории озмунњо дар маќомоти давлатї  љой дода мешавад.
Wednesday, 01 April 2015 14:33 2209


Эълонҳо
Wednesday, 01 April 2015 15:05 1284


Концепци развития семьи в Республике Таджикистан Концепция государственной кадровой политики Республики Таджикистан Концепция формирования электронного правительства в Республике Таджикистан Программа реализации Концепции государственной кадровой политики Республики Таджикистан на 2009-2016 годыГосударственная  программа  компьютеризации  центральных  и  местных  органов  государственной  власти, органов  местного  самоуправления  поселков  ....
Sunday, 19 April 2015 06:16 10056


Конкурс ...
Sunday, 19 April 2015 06:28 14330


Программе годичной магистратуры для государственных служащих в Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан по специальности «Государственное и местное управление»
Sunday, 19 April 2015 06:29 11011


Under construction!
Thursday, 10 September 2015 15:11 2488


test
Thursday, 10 September 2015 15:13 2251


Under constraction!
Thursday, 08 October 2015 18:04 4259


Under construction!
Thursday, 08 October 2015 18:09 4067


Under construction!
Thursday, 08 October 2015 18:13 3990


Under constrution!
Thursday, 08 October 2015 18:15 3973


Дастгоҳи раиси ноҳия: - мутахассиси шуъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси ноҳия - 1 ҷой, маоши мансабӣ - 472 сомонӣ    Воҳидҳои сохтории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия: -мутахассиси бахши кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ....
Monday, 26 October 2015 11:05 1175


     Дастгоњи марказии сарраёсат Сармутахассиси раёсати кишоварзї ва њифзи муњити зисти Сарраёсат - 1 љой, маоши мансабї 702 сомонї.  Мутахассиси раёсати љамъбастї ва табъу нашри Сарраёсат Агентии омор дар минтаќаи Кўлоб - 1 љой, маоши мансабї 472 сомонї.                                                 Шањру ....
Saturday, 05 December 2015 14:14 1889


Дастгоҳи марказї 1. Сармутахассиси шўъбаи таъминоти нигоњдории њўљљатњо, бањисобгирї ва фаъолияти илмї-иттилоотии Саридора - 1 љой, маоши мансабї – 855 сомонї. 2. Мутахассиси пешбари шўъбаи таъминоти нигоњдории њўљљатњо, бањисобгирї ва фаъолияти илмї-иттилоотии Саридора - 2 љой, маоши мансабї - 679,50  сомонї. Барои иштирок ....
Thursday, 18 February 2016 12:04 5691


Дастгоҳи раиси шањр: -сармутахассиси шуъбаи рушди иљтимої ва робита бо љомеаи дастгоњи раиси шањр - 1 ҷой, маоши мансабї – 738,00 сомонї; -сармутахассиси шуъбаи умумї, назорат ва мурољиати дастгоњи раиси шањр - 1 ҷой, маоши мансабї – 738,00 сомонї; -мутахассиси шуъбаи рушди иљтимої ва робита бо љомеаи ....
Thursday, 18 February 2016 12:10 3940


1.Муовинисардори раёсати ташхиси тиббию иљтимоии беморињои махсуси соњавї - 1 љой, маоши мансабї – 1628 сомонї.        2. Сармутахассиси раёсати ташхиси тиббию иљтимоии беморињои махсуси соњавї - 2 љой, маоши мансабї – 814,5 сомонї.        3. Мутахассиси пешбари раёсати ташхиси ....
Friday, 15 April 2016 09:44 3209


  ДИРЕКТОРИ АГЕНТИИ ХИЗМАТИ ДАВЛАТИИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ  ТОЉИКИСТОН ФАРМОИШ Аз 07 марти соли 2016, №35                                                             ш. Душанбе             Дар бораи таъсис додани Комиссия           оид ба одоби хизматчии давлатии           Агентии хизмати давлатии  назди           Президенти ....
Wednesday, 20 July 2016 14:13 1027


Дастгоњи раиси ноњия 1. Сармутахассиси шуъбаи ташкилї ва кор бо кадрњои дастгоњи раиси ноњия – 1 љой, маоши мансабї – 852 сомонї; 2. Сармутахассиси шуъбаи умумї, назорат ва мурољиати шањрвандони дастгоњи раиси ноњия – 1 љой, маоши мансабї – 852 сомонї; Воњидњои сохтории ....
Monday, 24 October 2016 18:05 3346


Агентии хизмати давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистонба таваљљуњи хизматчиёни давлатии Љумњурии Тољикистон мерасонад, ки дар доираи татбиќи Созишномаи байни Агентии хизмати давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон ва Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии Ќазоќистон оид ба њамкорињо дар самти тањсили ....
Monday, 12 June 2017 12:47 3491


1. Сардори шуъбаи идоракунии корњо ва назорат- 1 љой, маоши мансабї – 1400 сомонї. 2. Сармутахассиси шуъбаи тањлил ва дурнамои иќтисодї- 1 љой, маоши мансабї – 1040 сомонї. 3. Сармутахассиси шуъбаи њуќуќ, њифзи њуќуќи муаллиф ва њуќуќњои вобаста - 1 љой, маоши ....
Friday, 18 August 2017 11:57 2692


Воњидњои сохтории маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањр 1. Мудири шуъбаи иќтисодии раёсати кишоварзии маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањр – 1 љой, маоши мансабї – 1040,85  сомонї. 2. Мутахассиси пешбари бахши бойгонии маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањр – 1 љой, маоши мансабї – 696-80 ....
Thursday, 07 September 2017 10:27 580


Воњидњои сохтории маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањр 1. Мудири шуъбаи иќтисодии раёсати кишоварзии маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањр – 1 љой, маоши мансабї – 1040,85  сомонї. 2. Мутахассиси пешбари бахши бойгонии маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањр – 1 љой, маоши мансабї – 696-80 ....
Thursday, 07 September 2017 10:36 2536


Сармутахассиси шуъбаи тањсилоти томактабї ва  миёнаи умумии Сарраёсат - 1 љой, маоши  мансабї - 894 сомонї.                     Барои иштирок дар озмун њуљљатњои зерин пешнињод карда мешаванд: - ариза ба унвони роњбари маќомот; - вараќаи (анкетаи) бањисобгирии кадрњо; - шарњи њол; - нусхаи диплом; - 2 дона ....
Friday, 15 September 2017 17:55 2571


Сармутахассиси шуъбаи тањсилоти томактабї ва  миёнаи умумии Сарраёсат - 1 љой, маоши  мансабї - 894 сомонї.                     Барои иштирок дар озмун њуљљатњои зерин пешнињод карда мешаванд: - ариза ба унвони роњбари маќомот; - вараќаи (анкетаи) бањисобгирии кадрњо; - шарњи њол; - нусхаи диплом; - 2 дона ....
Friday, 15 September 2017 17:56 606


Сармутахассиси шуъбаи тањсилоти томактабї ва  миёнаи умумии Сарраёсат - 1 љой, маоши  мансабї - 894 сомонї.                     Барои иштирок дар озмун њуљљатњои зерин пешнињод карда мешаванд: - ариза ба унвони роњбари маќомот; - вараќаи (анкетаи) бањисобгирии кадрњо; - шарњи њол; - нусхаи диплом; - 2 дона ....
Friday, 15 September 2017 17:56 557


Дастгоњи раиси ноњия                   1. Мудири шуъбаи ташкили ва кор бо кадрњои дастгоњи раиси ноњия-1 љой, музди маош-1095, 00 сомонї. 2. Мутахассиси  шуъбаи умумї, назорат ва мурољиати шањрвандони дастгоњи раиси ноњия 1-љой, музди маош- 546,00 сомонӣ. Сохтори маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњия          ....
Sunday, 04 February 2018 11:08 528


                    Дастгоҳи Кумитаи идораи замини вилояти Хатлон Сармутахассиси  Кумитаи идораи замини вилояти Хатлон – 1 ҷой, маоши мансаби  852  сомонӣ. Мутахассиси  Кумитаи идораи замини вилояти Хатлон – 1 ҷой,  маоши мансаби  572  сомонӣ.                                Кумитаҳои ....
Monday, 09 April 2018 11:31 446


Дастгоњи марказии Кумита 1.Сармутахассиси Раёсати кор бо љавонони Дастгоњи марказии Кумита-1 љой, маоши мансабї- 830 сомонї. Вилояти  Хатлон Сармутахассиси бахши кор бо љавонон ва варзиши шањри Сарбанд љой, маоши мансабї 811,20 сомонї. 2 .Сармутахассиси бахши кор бо љавонон ва варзиши ноњияи Фархор-1 љой, маоши ....
Monday, 09 April 2018 19:17 956


 Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон  Агентии беҳдошти замин ва обёрии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон  Раёсати ҳифзи муҳити зисти вилояти Хатлон   Ваколатдор оид ба ҳуқуқи  дар Ҷумҳурии Тоҷикистон  Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ  Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Қурғонтеппа  Агентии обуҳавошиносӣ  Хадамоти давлатии ....
Monday, 28 May 2018 08:04 434


 Хадамоти иҷозатномадиҳии фаъолияти шаҳрсозӣ Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Сангвор Агентии таъминоти амволи махсуси назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Мақомоти иҷроияи ҳокимияти ....
Monday, 28 May 2018 08:15 421


1. Муовини сардори раёсат - сардори шуъбаи назорати соҳаҳои маориф ва тандурустии Раёсат оид ба масъалаҳои сиёсати иҷтимоӣ – 1 љой, маоши мансабї – 2801 сомонї. Талаботи тахассусї барои довталабон: - тањсилоти олии касбии иќтисодї, молиявї; - 3 сол собиќаи хизмати давлатї дар мансабњои ....
Friday, 22 June 2018 10:16 2738


Дастгоњи раиси ноњия                   1. Сармутахассиси шуъбаи умумї, назорат ва мурољиати шањрвандони дастгоњи раиси ноњияи Ќубодиён1-љой, музди маош-763,00 сомонӣ. 2. Мутахассиси шуъбаи рушди иљтимої ва мурољиати шањрвандони дастгоњи раиси ноњия 1-љой, музди маош- 546,00 сомонӣ. Сохтори маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњия          1. ....
Wednesday, 12 September 2018 16:27 1049


Комиссариати њарбии вилояти Хатлон Сармутахассиси шуъбаи ќайди афсарони эњтиётї 1-љой, маоши мансабї - 774 сомонї. Мутахассиси пешбари шуъбаи даъват ва тайёрии љавонон ба хизмати њарбї 1-љой, маоши мансабї - 634 сомонї. Мутахассиси пешбари зершуъбаи хољагї-маъмурї 1-љой, маоши мансабї - 634 сомонї. Комиссариати њарбии ноњияи ....
Wednesday, 19 September 2018 10:25 1099


                  Воњидњои сохтории дастгоњи раиси ноњия 1. Мудири бахши муњосибот ва хољагидории дастгоњи раиси ноњия –1 љой.   Талаботи тахассусї барои довталабон: - тањсилоти олии касбии иќтисодї, молиявӣ - 3 сол собиќаи хизмати давлатї ё 4 сол ....
Friday, 22 February 2019 16:49 826


Воњидњои сохтории дастгоњи раиси ноњия 1. Мутахассиси пешбари шуъбаи рушди иљтимої ва робита бо љомеаи дастгоњи раиси ноњия -1љой.      Талаботи тахассусї барои довталабон: - тањсилоти олии касбии иќтисодї, омўзгорї ё њуќуќшиносї; - донистани Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон ва санадњои њуќуќии ....
Saturday, 23 February 2019 22:52 805


Воњидњои сохтории дастгоњи раиси ноњия 1. Мутахассиси пешбари шуъбаи рушди иљтимої ва робита бо љомеаи дастгоњи раиси ноњия -1љой.      Талаботи тахассусї барои довталабон: - тањсилоти олии касбии иќтисодї, омўзгорї ё њуќуќшиносї; - донистани Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон ва санадњои њуќуќии ....
Saturday, 23 February 2019 22:52 142


ДАСТГОҲИ КОМИССАРИАТИ ЊАРБИИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН:   1. Сармутахассис -1 љой; Талаботи тахассусї барои довталабон: -тањсилоти олии касбии њуќуќшиносї, таърих ва њуќуќ, забон ва адабиёти тољик; - 2 сол собиќаи хизмати давлатї ё 3 сол собиќаи умумии мењнатї. -донистани Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, санадњои меъёрии њуќуќии ....
Monday, 25 February 2019 11:36 844


ДАСТГОЊИ МАРКАЗИИ САРРАЁСАТ 1. Сармутахассиси раёсати љамъбастї ва табъу нашр -1 љой. Талаботи тахассусї барои довталабон: -тањсилоти олии касбии иќтисодї, бањисобгирии бухгалтерї, молиявї, муносибатҳоибайналмилалї; -2 сол собиќаи хизмати давлатї ё 3 сол собиќаи умумии мењнатї; -донистани Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон ....
Tuesday, 26 February 2019 13:46 537


ДАСТГОҲИ МАРКАЗИИ КУМИТА 1. Сармутахассиси Кумитаи идораи замини вилояти Хатлон-1 ҷой. Талаботи тахассусӣ барои довталабон: -таҳсилоти олии касбии заминсозӣ, муҳандис-заминсоз, агроном, танзими замин ва гидромелиоратсия, 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ, ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ. -донистани Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии ....
Tuesday, 26 February 2019 14:08 904


Маркази минтақавии баҳисобгирии инфиродии шаҳри Бохтар:      1. Мутахассиси пешбари бахши коркарди ҳуљљатҳо–1 љой, Талаботи тахассусї барои довталабон: -   тањсилоти олии иќтисодї; -         тањсилоти олии касбї, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иљрои самараноки вазифањои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад. Маоши мансабї ....
Tuesday, 12 March 2019 15:33 798


ДАСТГОЊИ МАРКАЗИИ САРРАЁСАТ 1. Сармутахассиси раёсати растанипарварї, чорводорї, селексия ва тухмии Сарраёсат-1 љой. Талаботи тахассусї барои довталабон: -тањсилоти олї, ихтисос зоотехник; -2 сол собиќаи хизмати давлатї ё 3 сол собиќаи умумии мењнатї; -донистани Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон ва санадњои њуќуќии байналмилалии аз ....
Tuesday, 12 March 2019 16:09 742


           1. Мутахассиси пешбари шуъбаи тањсилоти умуми Раёсат-1 љой                Талаботњои тахассусї барои довталабон: -тањсилоти олии касбї (ба тањсилоти олии касбии ихтисосњои гуманитарї-забонњои русї, англисї бартарї дода мешавад);          -донистани таърих, фарњанг, муќаддасоти миллї, ....
Tuesday, 12 March 2019 16:38 747


1. Мутахассиси пешбари дастгоњи Раёсат – 1 ҷой       Талаботи тахассусї барои довталабон: - таҳсилоти олии касбии  соњавии гидротехникї    - иљрои самаранокии вазифаҳои мансабии мазкури маъмурии   хизмати давлатиро таъмин карда метавонад. -донистани Конститутсияи Љумҳурии Тољикистон, санадҳои меъёрии ҳуқуқии Љумҳурии Тољикистон, кор бо компютер, ....
Tuesday, 12 March 2019 16:56 557


МАЌОМОТИ ХУДИДОРАКУНИИ ШАЊРАК ВА ДЕЊОТ 1. Сармутахассис муҳандис заминсози Љамоати дењоти Дањана-1 љой. Талаботи тахассусӣ барои довталабон: -тањсилоти олии касбии муњандис-заминсоз, танзими замин, таљдидсозї ва њифзи замин, муњандис-мелиоратор, мелиоратсия, агроном, агрономи ва хокшиносї, геодезия, топограф, ва харитасоз; -2 сол собиќаи хизмати давлатї ё 3 сол ....
Monday, 01 April 2019 15:29 573


МАЌОМОТИ ХУДИДОРАКУНИИ ШАЊРАК ВА ДЕЊОТ 1. Сармутахассис муҳандис заминсози Љамоати дењоти Дањана-1 љой. Талаботи тахассусӣ барои довталабон: -тањсилоти олии касбии муњандис-заминсоз, танзими замин, таљдидсозї ва њифзи замин, муњандис-мелиоратор, мелиоратсия, агроном, агрономи ва хокшиносї, геодезия, топограф, ва харитасоз; -2 сол собиќаи хизмати давлатї ё 3 сол ....
Monday, 01 April 2019 15:30 340


                                                     Дастгоҳи Раёсат 1. Мутахассиси Раёсат – 1 љой,                  Талаботи тахассусї барои довталабон:  - тањсилоти олї ё миёнаи касбии иќтисодї, омўзгорї ва њуќуќшиносї; - кор карда тавонистан бо компютер; -донистани Конститутсияи Љумҳурии Тољикистон, санадҳои меъёрии ҳуқуқии Љумҳурии Тољикистон ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалии аз љониби Тољикистон ....
Thursday, 02 May 2019 14:39 297


Сармутахассиси Раёсат оид ба шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб – 1 ҷой,                                                            ....
Thursday, 02 May 2019 15:09 480


Маркази минтақавии баҳисобгирии инфиродии шаҳри Бохтар: 1.Мутахассиси шуъбаи таъинот ва пардохти маблағҳои андухти нафақавӣ -1 љой, Талаботи тахассусї барои довталабон:   -   тањсилоти олӣ ё миёнаи касбии иќтисодї; -  донистани Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалии аз ҷониби Тоҷикистон ....
Thursday, 02 May 2019 16:01 544


Мутахассиси шуъбаи сармоягузории Раёсат дар минтақаи Кӯлоб – 1 љой,                  Талаботи тахассусї барои довталабон: - тањсилоти олї ё миёнаи касбии иќтисодї, молиявӣ ва њуќуќшиносї; - кор карда тавонистан бо компютер; - донистани Конститутсияи Љумҳурии Тољикистон, санадҳои меъёрии ҳуқуқии Љумҳурии Тољикистон ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалии аз ....
Thursday, 02 May 2019 16:37 536


ДАСТГОЊИ РАИСИ НОЊИЯ 1. Мутахассиси шуъбаи умумї, назорат ва мурољиати шањрвандон-1 љой. Талаботи тахассусї барои довталабон: - тањсилоти олї ва ё миёнаи касбиифилолог, сиёсатшинос, сотсиолог, психолог,иќтисодчї, ҳуқуқшинос касбии њуќуќ - донистани Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон ва санадњои њуќуќии байналмилалии ....
Tuesday, 07 May 2019 16:22 496


Сардори шуъбаи кадрњо ва сиёсати њуќуќ – 1 љой,              Талаботи тахассусї барои довталабон: - тањсилоти олии касбии молиявї, иќтисодї; - 4 сол собиќаи хизмати давлатї ё 5 сол собиќаи умумии мењнатї; - кор карда тавонистан бо компютер; -донистани Конститутсияи Љумҳурии Тољикистон, санадҳои меъёрии ҳуқуқии ....
Tuesday, 07 May 2019 16:38 378


ДАСТГОЊИ РАИСИ ШАЊР 1. Мудири шуъбаи ташкилӣ ва кор бо кадрҳои дастгоҳи раиси шаҳр-1 ҷой, Талаботи тахассусӣ барои довталабон: -тањсилоти олї филолог, сиёсатшинос, сотсиолог, психолог, ҳуқуқшинос касбии њуќуќ -4 сол собиќаи хизмати давлатї ё 5 сол собиќаи умумии мењнатї; -донистани Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, санадњои ....
Tuesday, 07 May 2019 17:11 488


   1. Мудири шуъбаи иттилоотию тањлилии дастгоњи раиси вилоят-1љой.            Талаботњои тахассусї барои довталабон:    - тањсилоти олии касбї (ба тањсилоти олии касбии ихтисосњои журналист бартари дода мешавад):   -   4  сол собиќаи хизмати давлатї ё 5 сол собиќаи умумии мењнатї аз рўи ....
Monday, 13 May 2019 10:54 236


   1. Мудири шуъбаи иттилоотию тањлилии дастгоњи раиси вилоят-1љой.            Талаботњои тахассусї барои довталабон:    - тањсилоти олии касбї (ба тањсилоти олии касбии ихтисосњои журналист бартари дода мешавад):   -   4  сол собиќаи хизмати давлатї ё 5 сол собиќаи умумии мењнатї аз рўи ....
Monday, 13 May 2019 10:54 584


Дастгоњи раиси ноњия             1. Мудири шуъбаи ташкили ва кор бо кадрњои дастгоњи раиси ноњия -1 љой.                Талаботи тахассусї барои ишѓоли мансаби мудири шуъба - тањсилоти олии касбї, ихтисоси ба мансаби ишѓолшаванда мувофиќ, ки иљрои самараноки ....
Monday, 13 May 2019 14:16 493


1. Мутахассиси пешбари бахши кор бо занон ва оила мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Панҷ- 1 ҷой. Талаботи тахассусї барои довталабон: -тањсилоти олии касбї (ба тањсилоти олии касбии ихтисосњои гуманитарї); -донистани таърих, фарњанг, муќаддасоти миллї, забони давлатї, санадњои меъёрии њуќуќї, ки иљрои уњдадории ....
Wednesday, 22 May 2019 14:28 481


ВОҲИДҲОИ СОХТОРИИ МАЌОМОТИ ИҶРОИЯ. 1. Мутахассиси бахши кор бо занон ва оила-1 љой Талаботи тахассусї барои довталабон: -тањсилоти олї ва ё миёнаи касбиифилолог, омўзгорї, сотсиолог, психолог, ҳуқуқшинос ва дигар ихтисосњо -донистани Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон ва санадњои њуќуќии байналмилалии аз љониби Тољикистон эътирофгардида, кор бо компютер, ....
Wednesday, 22 May 2019 15:12 556


1. Сардори шуъбаи кадрњо ва сиёсати њуќуќ – 1 љой,              Талаботи тахассусї барои довталабон: - тањсилоти олии касбии молиявї, иќтисодї; - 4 сол собиќаи хизмати давлатї ё 5 сол собиќаи умумии мењнатї; - кор карда тавонистан бо компютер; -донистани Конститутсияи Љумҳурии Тољикистон, санадҳои меъёрии ....
Monday, 29 July 2019 15:26 147


1. Мутахассиси пешбари бахши њифзи иљтимои ањолї – 1 љой                            Талаботи тахассусӣбароидовталабон: - тањсилоти олии касбї, ки иљрои самараноки вазифањои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад; - донистани таърих, фарҳанг, муқаддасоти миллӣ, забони давлатӣ, як забони хориҷӣ; - донистани Конститутсияи   ҶумҳурииТоҷикистон, дигар қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳавӣ, инчунин санадҳои ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи ҶумҳурииТоҷикистон, ки иҷрои уҳдадориҳои мансабии мутахассиси пешбарро ба танзим медароранд; - мавҷудияти малакаи хуби муошират, ....
Monday, 29 July 2019 16:50 103


Мудири шуъбаи хизматрасонии тиббии бистарикунонии Раёсати тандурустии дар шаҳри Бохтар – 1 ҷой, Талаботи тахассусӣ барои довталабон:        - тањсилоти олии тиббӣ, табиб,        - 4 сол собиќаи хизмати давлатї ё 5 сол собиќаи умумии мењнатї; -  донистани Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ....
Monday, 05 August 2019 12:58 104


Мудири шуъбаи хизматрасонии тиббии бистарикунонии Раёсати тандурустии дар шаҳри Бохтар – 1 ҷой, Талаботи тахассусӣ барои довталабон:        - тањсилоти олии тиббӣ, табиб,        - 4 сол собиќаи хизмати давлатї ё 5 сол собиќаи умумии мењнатї; -  донистани Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ....
Monday, 05 August 2019 12:58 81


ДАСТГОЊИ МАРКАЗИИ САРРАЁСАТ 1. Муовини сардори Сарраёсат – 1 љой. Талаботи тахассусї барои довталабон: -тањсилоти олї дар соњаи омор, иќтисодиёт, риёзиёт, 3 сол собиќаи хизмати давлатї дар мансабњои категорияи дуюм ё 6 сол собиќаи умумии хизмати давлатї ё 7 сол собикаи умумии мењнатї; -донистани Конститутсияи ....
Monday, 05 August 2019 13:31 120


ДАСТГОЊИ МАРКАЗИИ САРРАЁСАТ 1. Муовини сардори Сарраёсат – 1 љой. Талаботи тахассусї барои довталабон: -тањсилоти олї дар соњаи омор, иќтисодиёт, риёзиёт, 3 сол собиќаи хизмати давлатї дар мансабњои категорияи дуюм ё 6 сол собиќаи умумии хизмати давлатї ё 7 сол собикаи умумии мењнатї; -донистани Конститутсияи ....
Monday, 05 August 2019 13:32 90


Маркази минтақавии баҳисобгирии инфиродии шаҳри Бохтар: 1. Мутахассиси пешбари бахши коркарди ҳуҷҷатҳо–1 ҷой, Талаботи тахассусї барои довталабон:   -   тањсилоти олии иќтисодї;     -донистани Конститутсияи Љумҳурии Тољикистон, санадҳои меъёрии ҳуқуқии ЉумҳурииТољикистон ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалии аз љониби Тољикистон эътирофгардида, кор бо компютер, донистан ва риоя намудани қоидаҳои имлои забони тољикї ҳатмист.    -  донистани забонҳои хориҷӣ ба инобат гирифта мешавад.   ....
Monday, 05 August 2019 14:20 107


     1. Мудири шуъбаи иттилоотию тањлилии дастгоњи раиси вилоят-1љой.            Талаботњои тахассусї барои довталабон:      - тањсилоти олии касбї (ба тањсилоти олии касбии ихтисосњои журналист  бартари дода мешавад):      4  сол собиќаи хизмати давлатї ё 5 сол собиќаи умумии  мењнатї аз рўи ихтисос:     -донистани ....
Monday, 05 August 2019 14:55 77


     1. Мудири шуъбаи иттилоотию тањлилии дастгоњи раиси вилоят-1љой.            Талаботњои тахассусї барои довталабон:      - тањсилоти олии касбї (ба тањсилоти олии касбии ихтисосњои журналист  бартари дода мешавад):      4  сол собиќаи хизмати давлатї ё 5 сол собиќаи умумии  мењнатї аз рўи ихтисос:     -донистани ....
Monday, 05 August 2019 14:56 116


ДАСТГОЊИ МАРКАЗИИ САРРАЁСАТ 1. Сармутахассиси раёсати растанипарварї, чорводорї, селексия ва тухмии Сарраёсат-1љой. Талаботи тахассусї барои довталабон: -тањсилоти олї, ихтисос зоотехник; -2 сол собиќаи хизмати давлатї ё 3 сол собиќаи умумии мењнатї; -донистани Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон ва санадњои њуќуќии байналмилалии аз љониби ....
Monday, 05 August 2019 15:18 103


Бахши Агентии мењнат ва шуѓли ањолї дар ноњияи Носири Хусрав: 1. Сармутахассиси бахш дар самти муњосибї – 1 љой,     Талаботи тахассусї барои довталабон: - тањсилоти олии молиявї, иќтисодї ва бањисобгирии бухгалтерї; - 2 сол собиќаи хизмати давлатї ё 3 сол собиќаи умумии мењнатї; - ....
Monday, 05 August 2019 15:46 93


ВОҲИДИ СОХТОРИИ ДАСТГОЊИ РАИСИ ШАЊР 1. Мудири бахши молия ва хољагии дастгоњи раиси шањр-1 ҷой Талаботи тахассусӣ барои довталабон: -тањсилоти олии касби иқтисодӣ, молиявӣ ва ба њисобгирии бухгалтерї. -3 сол собиќаи хизмати давлатї ё 4 сол собиќаи умумии мењнатї; -донистани Конститутсияи ....
Monday, 05 August 2019 16:19 129


ДАСТГОЊИ РАИСИ ШАЊР             1. Роҳбари дастгоҳи раиси шаҳр – 1 ҷой        Талаботи тахассусӣ барои довталабон:         - тањсилоти олии касбии ҳуқуқшиносӣ, идоракунии давлатӣ, омўзгорӣ, иқтисодӣ. -3 сол собиќаи хизмати давлатї дар мансабњои категорияи дуюм ё 6 сол собиќаи умумии ....
Wednesday, 07 August 2019 14:40 135


Oath of civil servant

"Code of Ethics for Civil Servants of the Republic of Tajikistan (with sound)

 

 

 

Calendar

<< < August 2019 > >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Votes

Как вы оцениваете новый дизайн нашего сайта!

Отлично - 50%
Хорошо - 50%
Удовлетворительно - 0%
Плохо - 0%

Total votes: 2
The voting for this poll has ended on: 20 Feb 2015 - 06:37

Weather

 

Counter

 Flag Counter


© 2007 - 2019 Agency of civil service under the president of the Republic of Tajikistan