19:09, 22 August 2019
Agency of civil service under the
president of the Republic of Tajikistan
civil service – is the service
for the Motherland and nation.

Department for civil service affairs under the President of Tajikistan

Сборник необходимых материалов для совершенствования системы оплаты труда государственных служащих административных должностей государственной службы на основе Единой тарифной сетки   
Wednesday, 11 February 2015 16:49 3089


Under construction...
Wednesday, 25 February 2015 08:50 192259


Консепсияи рушди оила дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Консепсияи сиёсати давлатии кадрҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон Консепсияи ташаккули ҳукумати электронӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Барномаи татбиқи Консепсияи сиёсати давлатии кадрҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои  2009-2016 Барномаи давлатии  компютеркунонии мақомоти марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии ....
Wednesday, 01 April 2015 14:20 23700


Дар ин сањифа маълумот дар бораи баргузории озмунњо дар маќомоти давлатї  љой дода мешавад.
Wednesday, 01 April 2015 14:33 3348


Эълонҳо
Wednesday, 01 April 2015 15:05 2386


Концепци развития семьи в Республике Таджикистан Концепция государственной кадровой политики Республики Таджикистан Концепция формирования электронного правительства в Республике Таджикистан Программа реализации Концепции государственной кадровой политики Республики Таджикистан на 2009-2016 годыГосударственная  программа  компьютеризации  центральных  и  местных  органов  государственной  власти, органов  местного  самоуправления  поселков  ....
Sunday, 19 April 2015 06:16 17595


Конкурс ...
Sunday, 19 April 2015 06:28 22308


Программе годичной магистратуры для государственных служащих в Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан по специальности «Государственное и местное управление»
Sunday, 19 April 2015 06:29 18898


Under construction!
Thursday, 10 September 2015 15:11 4813


test
Thursday, 10 September 2015 15:13 4476


Under constraction!
Thursday, 08 October 2015 18:04 9282


Under construction!
Thursday, 08 October 2015 18:09 9274


Under construction!
Thursday, 08 October 2015 18:13 8929


Under constrution!
Thursday, 08 October 2015 18:15 9060


Дастгоҳи раиси ноҳия: - мутахассиси шуъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси ноҳия - 1 ҷой, маоши мансабӣ - 472 сомонӣ    Воҳидҳои сохтории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия: -мутахассиси бахши кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ....
Monday, 26 October 2015 11:05 2274


     Дастгоњи марказии сарраёсат Сармутахассиси раёсати кишоварзї ва њифзи муњити зисти Сарраёсат - 1 љой, маоши мансабї 702 сомонї.  Мутахассиси раёсати љамъбастї ва табъу нашри Сарраёсат Агентии омор дар минтаќаи Кўлоб - 1 љой, маоши мансабї 472 сомонї.                                                 Шањру ....
Saturday, 05 December 2015 14:14 2809


Дастгоҳи марказї 1. Сармутахассиси шўъбаи таъминоти нигоњдории њўљљатњо, бањисобгирї ва фаъолияти илмї-иттилоотии Саридора - 1 љой, маоши мансабї – 855 сомонї. 2. Мутахассиси пешбари шўъбаи таъминоти нигоњдории њўљљатњо, бањисобгирї ва фаъолияти илмї-иттилоотии Саридора - 2 љой, маоши мансабї - 679,50  сомонї. Барои иштирок ....
Thursday, 18 February 2016 12:04 8924


Дастгоҳи раиси шањр: -сармутахассиси шуъбаи рушди иљтимої ва робита бо љомеаи дастгоњи раиси шањр - 1 ҷой, маоши мансабї – 738,00 сомонї; -сармутахассиси шуъбаи умумї, назорат ва мурољиати дастгоњи раиси шањр - 1 ҷой, маоши мансабї – 738,00 сомонї; -мутахассиси шуъбаи рушди иљтимої ва робита бо љомеаи ....
Thursday, 18 February 2016 12:10 7111


1.Муовинисардори раёсати ташхиси тиббию иљтимоии беморињои махсуси соњавї - 1 љой, маоши мансабї – 1628 сомонї.        2. Сармутахассиси раёсати ташхиси тиббию иљтимоии беморињои махсуси соњавї - 2 љой, маоши мансабї – 814,5 сомонї.        3. Мутахассиси пешбари раёсати ташхиси ....
Friday, 15 April 2016 09:44 6148


  ДИРЕКТОРИ АГЕНТИИ ХИЗМАТИ ДАВЛАТИИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ  ТОЉИКИСТОН ФАРМОИШ Аз 07 марти соли 2016, №35                                                             ш. Душанбе             Дар бораи таъсис додани Комиссия           оид ба одоби хизматчии давлатии           Агентии хизмати давлатии  назди           Президенти ....
Wednesday, 20 July 2016 14:13 1948


Дастгоњи раиси ноњия 1. Сармутахассиси шуъбаи ташкилї ва кор бо кадрњои дастгоњи раиси ноњия – 1 љой, маоши мансабї – 852 сомонї; 2. Сармутахассиси шуъбаи умумї, назорат ва мурољиати шањрвандони дастгоњи раиси ноњия – 1 љой, маоши мансабї – 852 сомонї; Воњидњои сохтории ....
Monday, 24 October 2016 18:05 6323


Агентии хизмати давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистонба таваљљуњи хизматчиёни давлатии Љумњурии Тољикистон мерасонад, ки дар доираи татбиќи Созишномаи байни Агентии хизмати давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон ва Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии Ќазоќистон оид ба њамкорињо дар самти тањсили ....
Monday, 12 June 2017 12:47 7729


1. Сардори шуъбаи идоракунии корњо ва назорат- 1 љой, маоши мансабї – 1400 сомонї. 2. Сармутахассиси шуъбаи тањлил ва дурнамои иќтисодї- 1 љой, маоши мансабї – 1040 сомонї. 3. Сармутахассиси шуъбаи њуќуќ, њифзи њуќуќи муаллиф ва њуќуќњои вобаста - 1 љой, маоши ....
Friday, 18 August 2017 11:57 5200


Воњидњои сохтории маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањр 1. Мудири шуъбаи иќтисодии раёсати кишоварзии маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањр – 1 љой, маоши мансабї – 1040,85  сомонї. 2. Мутахассиси пешбари бахши бойгонии маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањр – 1 љой, маоши мансабї – 696-80 ....
Thursday, 07 September 2017 10:27 1334


Воњидњои сохтории маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањр 1. Мудири шуъбаи иќтисодии раёсати кишоварзии маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањр – 1 љой, маоши мансабї – 1040,85  сомонї. 2. Мутахассиси пешбари бахши бойгонии маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањр – 1 љой, маоши мансабї – 696-80 ....
Thursday, 07 September 2017 10:36 5073


Сармутахассиси шуъбаи тањсилоти томактабї ва  миёнаи умумии Сарраёсат - 1 љой, маоши  мансабї - 894 сомонї.                     Барои иштирок дар озмун њуљљатњои зерин пешнињод карда мешаванд: - ариза ба унвони роњбари маќомот; - вараќаи (анкетаи) бањисобгирии кадрњо; - шарњи њол; - нусхаи диплом; - 2 дона ....
Friday, 15 September 2017 17:55 5061


Сармутахассиси шуъбаи тањсилоти томактабї ва  миёнаи умумии Сарраёсат - 1 љой, маоши  мансабї - 894 сомонї.                     Барои иштирок дар озмун њуљљатњои зерин пешнињод карда мешаванд: - ариза ба унвони роњбари маќомот; - вараќаи (анкетаи) бањисобгирии кадрњо; - шарњи њол; - нусхаи диплом; - 2 дона ....
Friday, 15 September 2017 17:56 1354


Сармутахассиси шуъбаи тањсилоти томактабї ва  миёнаи умумии Сарраёсат - 1 љой, маоши  мансабї - 894 сомонї.                     Барои иштирок дар озмун њуљљатњои зерин пешнињод карда мешаванд: - ариза ба унвони роњбари маќомот; - вараќаи (анкетаи) бањисобгирии кадрњо; - шарњи њол; - нусхаи диплом; - 2 дона ....
Friday, 15 September 2017 17:56 1266


Дастгоњи раиси ноњия                   1. Мудири шуъбаи ташкили ва кор бо кадрњои дастгоњи раиси ноњия-1 љой, музди маош-1095, 00 сомонї. 2. Мутахассиси  шуъбаи умумї, назорат ва мурољиати шањрвандони дастгоњи раиси ноњия 1-љой, музди маош- 546,00 сомонӣ. Сохтори маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњия          ....
Sunday, 04 February 2018 11:08 1385


                    Дастгоҳи Кумитаи идораи замини вилояти Хатлон Сармутахассиси  Кумитаи идораи замини вилояти Хатлон – 1 ҷой, маоши мансаби  852  сомонӣ. Мутахассиси  Кумитаи идораи замини вилояти Хатлон – 1 ҷой,  маоши мансаби  572  сомонӣ.                                Кумитаҳои ....
Monday, 09 April 2018 11:31 1261


Дастгоњи марказии Кумита 1.Сармутахассиси Раёсати кор бо љавонони Дастгоњи марказии Кумита-1 љой, маоши мансабї- 830 сомонї. Вилояти  Хатлон Сармутахассиси бахши кор бо љавонон ва варзиши шањри Сарбанд љой, маоши мансабї 811,20 сомонї. 2 .Сармутахассиси бахши кор бо љавонон ва варзиши ноњияи Фархор-1 љой, маоши ....
Monday, 09 April 2018 19:17 4159


 Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон  Агентии беҳдошти замин ва обёрии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон  Раёсати ҳифзи муҳити зисти вилояти Хатлон   Ваколатдор оид ба ҳуқуқи  дар Ҷумҳурии Тоҷикистон  Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ  Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Қурғонтеппа  Агентии обуҳавошиносӣ  Хадамоти давлатии ....
Monday, 28 May 2018 08:04 1194


 Хадамоти иҷозатномадиҳии фаъолияти шаҳрсозӣ Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Сангвор Агентии таъминоти амволи махсуси назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Мақомоти иҷроияи ҳокимияти ....
Monday, 28 May 2018 08:15 1217


1. Муовини сардори раёсат - сардори шуъбаи назорати соҳаҳои маориф ва тандурустии Раёсат оид ба масъалаҳои сиёсати иҷтимоӣ – 1 љой, маоши мансабї – 2801 сомонї. Талаботи тахассусї барои довталабон: - тањсилоти олии касбии иќтисодї, молиявї; - 3 сол собиќаи хизмати давлатї дар мансабњои ....
Friday, 22 June 2018 10:16 5820


Дастгоњи раиси ноњия                   1. Сармутахассиси шуъбаи умумї, назорат ва мурољиати шањрвандони дастгоњи раиси ноњияи Ќубодиён1-љой, музди маош-763,00 сомонӣ. 2. Мутахассиси шуъбаи рушди иљтимої ва мурољиати шањрвандони дастгоњи раиси ноњия 1-љой, музди маош- 546,00 сомонӣ. Сохтори маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњия          1. ....
Wednesday, 12 September 2018 16:27 4252


Комиссариати њарбии вилояти Хатлон Сармутахассиси шуъбаи ќайди афсарони эњтиётї 1-љой, маоши мансабї - 774 сомонї. Мутахассиси пешбари шуъбаи даъват ва тайёрии љавонон ба хизмати њарбї 1-љой, маоши мансабї - 634 сомонї. Мутахассиси пешбари зершуъбаи хољагї-маъмурї 1-љой, маоши мансабї - 634 сомонї. Комиссариати њарбии ноњияи ....
Wednesday, 19 September 2018 10:25 4239


     1. Сармутахассиси шуъбаи иттилоотию тањлилии дастгоњи раиси вилояти Хатлон дар минтаќаи Кўлоб-1љой.          Талаботњои тахассусї барои довталабон:      - тањсилоти олии касбї (ба тањсилоти олии касбии ихтисосњои журналист ва мутахассисони касбии дорои тањсилоти олї, шахсоне, ки мањорати навиштани маќола, хабар, тањлилї ....
Saturday, 23 February 2019 12:58 4148


1. Мутахассиси пешбари шуъбаи умумї, назорат ва мурољиати шањрвандони дастгоњи раиси ноњия – 1 љой Талаботи тахассусї барои довталабон: -тањсилоти олии касбї (ба тањсилоти олии касбии ихтисосњои гуманитарї, њуќуќшиносї бартарї дода мешавад); -донистани таърих, фарњанг, муќаддасоти миллї, забони давлатї, санадњои меъёрии њуќуќї, ки ....
Saturday, 23 February 2019 13:13 4104


Воњидњои сохтории маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњия  1. Сармутахассиси бахши кор бо занон ва оила мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Панҷ- 1 ҷой. Талаботи тахассусї барои довталабон: -тањсилоти олии касбї (ба тањсилоти олии касбии ихтисосњои гуманитарї); -донистани таърих, фарњанг, муќаддасоти миллї, забони давлатї, санадњои меъёрии њуќуќї, ....
Monday, 25 February 2019 13:41 3793


 Сармутахассиси шуъбаи мониторинги ва сиёсати экологии  Раёсати њифзи муњити зисти вилояти Хатлон. Талаботи тахассусї барои довталабон:      -таҳсилоти олии касбии экологї, биологї, химия, агрономї ва географ-демограф ;      -2 сол собиқаи хизмати давлатї ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатї ; -донистани Конститутсияи Љумҳурии ....
Wednesday, 13 March 2019 11:15 3425


Воҳиди сохтори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия 1. Мутахассиси пешбари бахши фарњанг - 1 љой Талаботи тахассусї барои довталабон. ¾    Тањсилоти олии касбї, ихтисоси ба мансаби   ишѓолшаванда   мувофиќ,   ки иљрои   самараноки вазифањои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад: (иќтисодї, њуќуќшиносї, фарњангшиносї ё таърихшиносї) ¾    Донистани ....
Wednesday, 13 March 2019 16:50 3530


ДАСТГОЊИ РАИСИ НОЊИЯ 1. Сармутахассиси бахши умумї, назорат ва мурољиати шањрвандон-1 љой. Талаботи тахассусї барои довталабон: -тањсилоти олии касбиифилолог, сиёсатшинос, сотсиолог, психолог, ҳуқуқшинос касбии њуќуќ -2 сол собиќаи хизмати давлатї ё 3 сол собиќаи умумии мењнатї; -донистани Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии ....
Saturday, 06 April 2019 14:25 2454


ДАСТГОҲИ МАРКАЗИИ КУМИТА 1. Сармутахассиси Кумитаи идораи замини вилояти Хатлон-1 ҷой. Талаботи тахассусӣ барои довталабон: -таҳсилоти олии касбии заминсозӣ, муҳандис-заминсоз, агроном, танзими замин ва гидромелиоратсия, - 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ, ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ. -донистани Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои меъёрии ҳуқуқии ....
Wednesday, 01 May 2019 15:52 1086


Дастгоҳи Раёсат  1. Мутахассиси Раёсат – 1 љой,                  Талаботи тахассусї барои довталабон:  - тањсилоти олї ё миёнаи касбии иќтисодї, омўзгорї ва њуќуќшиносї; - кор карда тавонистан бо компютер; -донистани Конститутсияи Љумҳурии Тољикистон, санадҳои меъёрии ҳуқуқии Љумҳурии Тољикистон ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалии аз љониби Тољикистон эътирофгардида, ....
Thursday, 02 May 2019 11:49 301


1. Мудири шуъбаи ташкили ва кор бо кадрњои дастгоњи раиси ноњия -1 љой. Талаботи тахассусї барои ишѓоли мансаби мудири шуъба - тањсилоти олии касбї, ихтисоси ба мансаби ишѓолшаванда мувофиќ, ки иљрои самараноки вазифањои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад; - 4 ....
Monday, 13 May 2019 15:07 421


Воҳиди сохтори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия 1. Мутахассиси пешбари бахши фарњанг - 1 љой Талаботи тахассусї барои довталабон. ¾    Тањсилоти олии касбї, ихтисоси ба мансаби   ишѓолшаванда   мувофиќ,   ки иљрои   самараноки вазифањои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад: (иќтисодї, њуќуќшиносї, фарњангшиносї ё ....
Monday, 13 May 2019 16:04 402


ВОҲИДИ СОХТОРИИ ДАСТГОЊИ РАИСИ ШАЊР 1. Мудири бахши молия ва хољагии дастгоњи раиси шањр-1 ҷой Талаботи тахассусӣ барои довталабон: -тањсилоти олии касби иқтисодӣ, молиявӣ ва ба њисобгирии бухгалтерї. -3 сол собиќаи хизмати давлатї ё 4 сол собиќаи умумии мењнатї; -донистани Конститутсияи ....
Monday, 13 May 2019 16:34 605


ДАСТГОЊИ МАРКАЗИИ САРРАЁСАТ 1. Сармутахассиси раёсати растанипарварї, чорводорї, селексия ва тухмии Сарраёсат-1љой. Талаботи тахассусї барои довталабон: -тањсилоти олї, ихтисос зоотехник; -2 сол собиќаи хизмати давлатї ё 3 сол собиќаи умумии мењнатї; -донистани Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон ва санадњои њуќуќии байналмилалии аз љониби ....
Monday, 20 May 2019 16:36 407


1. Сармутахассиси шуъбаи мониторинги ва сиёсати экологии Раёсати њифзи муњити зисти вилояти Хатлон. Талаботи тахассусї барои довталабон:      -таҳсилоти олии касбии экологї, биологї, химия, агрономї ва географ-демограф ;      -2 сол собиқаи хизмати давлатї ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатї ; -донистани Конститутсияи Љумҳурии ....
Monday, 20 May 2019 16:52 410


Мутахассиси шуъбаи хазинадории Раёсат – 1 љой,              Талаботи тахассусї барои довталабон: - тањсилоти олӣ ё миёнаи касбии молиявї, иќтисодї; - кор карда тавонистан бо компютер; -донистани Конститутсияи Љумҳурии Тољикистон, санадҳои меъёрии ҳуқуқии Љумҳурии Тољикистон ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалии аз љониби Тољикистон эътирофгардида, донистан ....
Monday, 20 May 2019 17:05 429


Мутахассиси пешбари бахши хазинадории Раёсат – 1 љой,              Талаботи тахассусї барои довталабон: - тањсилоти олии касбии молиявї, иќтисодї; -донистани Конститутсияи Љумҳурии Тољикистон, санадҳои меъёрии ҳуқуқии Љумҳурии Тољикистон ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалии аз љониби Тољикистон эътирофгардида, донистан ва риоя намудани қоидаҳои имлои забони тољикї ....
Wednesday, 22 May 2019 15:23 392


 Мутахассиси пешбари шуъбаи тањсилоти умумї-1 љой.          Талаботи тахассусї барои довталабон:          -тањсилоти олии касбї (ба тањсилоти олии касбии ихтисосњои гуманитарї- забонњои русї, англисї бартарї дода мешавад);          -донистани таърих, фарњанг, муќаддасоти миллї, забони давлатї, санадњои меъёрї-њуќуќї, ки иљрои уњдадорињои мансабии мутахассиси ....
Wednesday, 22 May 2019 15:43 423


                              Воњидњои сохтории дастгоњи раиси ноњия          1. Мутахассиси пешбари шуъбаи рушди иљтимои ва робита бо љомеаи дастгоњи раиси ноњия – 1љой Талаботи тахассусї барои довталабон: -тањсилоти олии касбии омўзгорї, филолог, таърихшинос, психолог, ҳуқуқшинос;            -дониш ва малакаи хуби муошират ....
Monday, 27 May 2019 10:42 480


ДАСТГОЊИ РАИСИ НОЊИЯ      1.Сармутахассиси шуъбаи умумї, назорат ва мурољиати шањрвандони дастгоњи раиси ноњия-1 љой.          Талаботи тахассуси барои довталабон: -тањсилоти олии касбї, ихтисоси ба мансаби ишѓолшаванда мувофиќ, ки иљрои самараноки вазифањои мансабї мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад (муносибатњои байналхалќї, идоракунии ....
Thursday, 06 June 2019 13:32 502


ДАСТГОЊИ МАРКАЗИИ САРРАЁСАТ 1. Муовини сардори Сарраёсат – 1 љой. Талаботи тахассусї барои довталабон: -тањсилоти олї дар соњаи омор, иќтисодиёт, риёзиёт, 3 сол собиќаи хизмати давлатї дар мансабњои категорияи дуюм ё 6 сол собиќаи умумии хизмати давлатї ё 7 сол собикаи умумии мењнатї; -донистани Конститутсияи ....
Thursday, 01 August 2019 14:01 40


ДАСТГОЊИ МАРКАЗИИ САРРАЁСАТ 1. Сармутахассиси раёсати растанипарварї, чорводорї, селексия ва тухмии Сарраёсат - 1 љой. Талаботи тахассусї барои довталабон: -тањсилоти олї, ихтисос зоотехник; -2 сол собиќаи хизмати давлатї ё 3 сол собиќаи умумии мењнатї; -донистани Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон ва санадњои њуќуќии ....
Thursday, 01 August 2019 15:39 40


Мудири шуъбаи хизматрасонии тиббии бистарикунонии Раёсати тандурустӣ дар шаҳри Бохтар – 1 ҷой, Талаботи тахассусӣ барои довталабон:        - тањсилоти олии тиббӣ, табиб,        - 5 сол собиќаи хизмати давлатї ё 6 сол собиќаи умумии мењнатї; -  донистани Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои ....
Thursday, 01 August 2019 16:22 37


Oath of civil servant

"Code of Ethics for Civil Servants of the Republic of Tajikistan (with sound)

 

 

 

Calendar

<< < August 2019 > >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Votes

Как вы оцениваете новый дизайн нашего сайта!

Отлично - 50%
Хорошо - 50%
Удовлетворительно - 0%
Плохо - 0%

Total votes: 2
The voting for this poll has ended on: 20 Feb 2015 - 06:37

Weather

 

Counter

 Flag Counter


© 2007 - 2019 Agency of civil service under the president of the Republic of Tajikistan